FR EN CN
Loading...
visu_top
Terug

Werkaanbiedingen bij visit.brussels

Werkaanbiedingen bij visit.brussels
FUNCTIEOMSCHRIJVING
 
Onderneming : visit.brussels
 
Afdeling : Sales & Marketing
 
Bedrijf : Manager Experience Brussels!
 
 
visit.brussels is het communicatiebureau voor toerisme van het Brussels Gewest. Het is bedoeld om het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen uit te dragen en te versterken.
 
Het bureau ontplooit activiteiten rond 5 pijlers, elk gelinkt aan doelstellingen die de missie helpen waarmaken.
 
Die op promotie en communicatie gerichte missie past in een affinitaire marketingstrategie die alle facetten (strips, Art Nouveau/Deco, jazz, surrealisme, Europa, hedendaagse kunst, gastronomie,...) en identitaire gemeenschappen (congresgangers, internationale verenigingen, gezinnen, de LGBT-gemeenschap,...) wil bereiken door de troeven die Brussel voor hen in petto heeft uit te spelen.
 
Die pijlers zijn:
 
• Culture & City Life
• Convention & Associations
• Sales & Marketing
• Events
• Admin & Exploitation
 
 
De opdracht van de pijler ‘Sales & Marketing’, die de afdelingen Sales Marketing, Communication On & Offline, Onthaal, en Onderzoek & Ontwikkeling omvat, bestaat in het ontwikkelen en verspreiden van een aantrekkelijk imago van Brussel bij het grote publiek. De doelstelling van deze opdracht bestaat erin Brussel op de internationale scène te plaatsen als hoofdstad van 500 miljoen Europeanen en als stad met vele troeven.
 
Experience Brussels! beslaat een oppervlakte van 800 m² op de 1ste verdieping van het Bip, het Huis van het Gewest. De tentoonstelling is ludiek, didactisch en interactief opgevat, en toont de verschillende facetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: zijn bevolking, cultuur, institutionele werkwijze, statuut van hoofdstad van Europa, inwoners, …
 
De Manager Experience Brussels! heeft als taak het verzorgen van het onthaal van de tentoonstellingsbezoekers (individuen en groepen), de promotie van Experience Brussels! als toegangspoort voor bezoekers tot het Gewest, de goede werking ervan, de actualisering ervan, alsook de organisatie van pedagogische activiteiten en evenementen.
 
 
 
Plaats in de onderneming De Manager Experience Brussels! hangt rechtstreeks af van, en werkt rechtstreeks samen met de Deputy Director Welcome.
 
Taken
 
- Toezicht op, en omkadering van het team dat de tentoonstellingsbezoekers onthaalt
- Promotie van, en communicatie omtrent de tentoonstelling in samenwerking met de Service Communication Off Line & Digital, via verschillende promotiemedia
- Ontwikkeling van de tentoonstelling als pedagogische en communicatietool, gericht op zowel een breed als gespecialiseerd publiek
- Creatie en redactie van een bezoekersgids
- Actualisering van de inhoud van de tentoonstelling (teksten, audio en video)
- Opvolging van groepsreservaties
- Voortzetting van de organisatie van de lopende pedagogische activiteiten en ontwikkeling van een nieuw aanbod en nieuwe pedagogische media
- Ondersteuning en omkadering van de animaties
- Inrichting van de pedagogische ruimte
- Organisatie van tweetalige stages voor kinderen van 6 tot 10 jaar
- Op touw zetten van samenwerking met verenigingen, musea en culturele instellingen
- Implementatie van een systeem van bezoekersstatistieken aangaande de tentoonstelling
- Ontwikkeling en creatie van merchandisingvoorwerpen specifiek voor de tentoonstelling
- Deelname aan de grote Brusselse evenementen door de organisatie van specifieke activiteiten in verband ermee
- Dagelijks beheer van de werking van de tentoonstelling (technische opvolging)
 
 
Profiel

- U bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma.
- U hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
- U hebt ervaring in het onthaal van bezoekers.
- U hebt ervaring in het leiden van een team.
- U gaat vlot om met groepen en verschillende publiekstypes: kinderen, adolescenten, volwassenen.
- U hebt ervaring in het leiden en animeren van groepen.
- U kent Brussel grondig.
- U bent betrokken, reactief, dynamisch en georganiseerd.
- U kunt autonoom werken, maar houdt ook van teamwork.
- U kunt proactief te werk gaan, anticiperen en initiatief nemen.
- U bent drietalig (Nederlands, Frans en Engels).
- U bent in staat projecten te ontwikkelen en uit te voeren.
 
Contactpersoon

Kandidaturen moeten worden ingezonden voor 15.02.2016
s.hautstone@visit.brussels
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING
 
Onderneming : visit.brussels
 
Departement : Convention & Association
 
Functie : Manager Association Bureau
 
 
Departement
 
visit.brussels is het communicatiebureau voor toerisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van het bureau is om het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen uit te dragen en te versterken.
 
Het bureau ontplooit activiteiten rond 5 pijlers, elk gelinkt aan doelstellingen die de opdracht van het departement helpen waarmaken.
 
Die op promotie en communicatie gerichte opdracht past in een affinitaire marketingstrategie die verschillende facetten omvat (strips, art nouveau/deco, jazz, surrealisme, Europa, hedendaagse kunst, gastronomie, ...) en die identitaire gemeenschappen wil bereiken (congresgangers, internationale verenigingen, gezinnen, de LGBT-gemeenschap, ...) door de troeven die Brussel voor hen in petto heeft uit te spelen.
 
Die pijlers zijn:
• Culture & City Life
• Convention & Association
• Sales & Marketing
• Events
• Admin & Exploitation
 
Het Association Bureau maakt deel uit van het departement Convention & Association Bureau en is verantwoordelijk voor het promoten van Brussel ten aanzien van internationale verenigingen en het positioneren van onze hoofdstad als de place-to-be voor internationale verenigingen. Daarnaast begeleidt het Association Bureau internationale verenigingen bij de uitvoering van hun projecten in Brussel. De bedoeling van de cel is om een bevoorrecht partner te worden van internationale verenigingen die al in Brussel gevestigd zijn of er zich willen vestigen, om de verschillende verenigingen die in Brussel actief zijn samen te brengen en om nieuwe internationale verenigingen naar de hoofdstad van Europa te brengen, dankzij een uitgebreide dienstverlening. Door nieuwe verenigingen aan te trekken zorgt het Association Bureau er tegelijk voor dat meer vergaderingen en congressen in Brussel plaatsvinden. Het werkt daarvoor samen met het Convention Bureau. Daarnaast is de cel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het product 'Verenigingen' en voor het bundelen van het aanbod in Brussel.
 
 
Plaats in de organisatie
 
De Association Manager rapporteert aan en werkt rechtstreeks samen met de Directeur van het Convention & Association Bureau.
 
Taken
 
- U stuurt het team van het Association Bureau aan
- U staat in voor de werking van het Association Bureau in samenwerking met de Association Advisor
- U tekent een strategie en een actieplan uit voor het Association Bureau
- U waakt erover dat de doelstellingen van de verschillende acties bereikt worden binnen een bepaald budget
- U ontwikkelt een efficiënte communicatie om de zichtbaarheid en de perceptie van Brussel bij verenigingen te verbeteren
- U werkt samen met verschillende Brusselse actoren (Impulse.Brussels, Brussels Invest & Export, Solvay Business School, Actiris, European Business Summit, FAIB) en internationale organisaties (ESAE, UIA) om het Association Bureau in te burgeren en verder te ontwikkelen
- U werkt mee aan de ontwikkeling van het Global Association Hubs Partnership
- U bouwt een netwerkingplatform uit
- U stelt een enig loket in voor alle vragen die te maken hebben met de vestiging van internationale verenigingen in Brussel
- U ziet toe op de organisatie van de European Association Summit
- U werkt de verschillende communicatietools voor het Association Bureau uit (website, brochure,…) in samenwerking met het departement Communicatie
- U zet Brussel op de kaart als de place-to-be voor internationale verenigingen
- U breidt het dienstenpakket van het Association Bureau gaandeweg verder uit
- U werkt samen met het Convention Bureau om de organisatie van vergaderingen in congressen in Brussel te stimuleren.
 
Profiel
 
- Masterdiploma of gelijkwaardig
- Minstens 5 jaar ervaring in de verenigingssector
- U bent goed vertrouwd met de internationale verenigingswereld en internationale instellingen in Brussel
- U kan verschillende actoren samenbrengen rond een gezamenlijk project
- U kan vlot overweg met informaticatools
- U bent betrokken, reactief, dynamisch en georganiseerd
- U kan autonoom werken, maar houdt ook van teamwork
- U kan proactief werken, anticiperen en initiatief nemen
- U werkt klantgericht en communiceert vlot
- U bent stressbestendig en flexibel
- U bent perfect drietalig (nl-fr-en)
- U koestert een passie voor Brussel.
 
Contact
 
De kandidaturen moeten voor 07/02/16 opgestuurd worden.
s.hautstone@visit.brussels
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
Département : Digital communication
 
Service : Sales & Marketing
 
Fonction : Symfony Developer
 
 
visit.brussels, the communications agency for tourism in the Brussels-Capital Region is looking for two talented Symfony 1/2 developers to develop and maintain its applications (websites, internal tools, ticketing software, ...)
 
You'll work in a small and nice team, under the responsibility of the Software Architect.
 
Required experience

•3+ years of coding clean, object-oriented, namespaced PHP (5.3 and 5.5+)
•2+ years developing with Symfony 2.3, 2.6+ and Symfony 1.4
•Doctrine ORM and SQL language
•Twig templating language
•Understanding of versioning tools and experience using GIT
•Knowledge of Elastic Search
•Knowledge of Memcache
•Knowledge of HTTP Protocol
•Experience with big databases and writing efficient, future-proof relational datamodels
•Experience developing high traffic websites
•Experience maintaining legacy projects, testing updates and ensure they’re not bringing regressions
•Experience in deploying updates/bugfixes and new projects
•Experience with RESTful APIs (consuming and developing)
•Browser Developer Tools (debugger, console, inspector)
•HTML5 / jQuery / programming skills in Javascript
•Experience with Twitter Bootstrap
•Knowledge of how internet works
 
 
Required skills

•Be able to switch from one project to another
•Be able to face problems and find realistic and pragmatic solutions
•Be able to stay focus
•Be able to work on heavy and complex tasks
•Be able to write technical documentation
•Be able to analyze complex problems
•Attention to details (code indentation, variable naming, …)
•Respect the planning and the priorities given
•Work in an agile environnement
•Be able to learn new technologies
•Fluent in french or english
•Problem solving mind set
•Positive and optimistic, open-minded
•Be able to alert when something goes wrong
 
 
Bonus points

•Experience in e-commerce, payment system integration and common problems (ogone)
•Experience in dealing with financial data
•Experience in barcodes (different symbilogies, reading, controlling ,…)
•CSS knowledge (CSS3 / LESS / SASS)
•Experience with RequireJS
•Knowledge of frontend and templating technologies (Coffee script, Jade, Mustache)
•programming hardware (python) and embedded systems
•Responsive front-end technologies (CSS, Javascript, images serving…)
•Experience in server administration (Ubuntu Linux, Nginx, Apache, Mysql, backup strategies)
•Experience with CDN
•Aware of technical SEO principles
 
Package
 
A competitive salary based on qualifications and experience will be offered.
 
How to apply
 
Please email your CV, references and any links to online portfolios or profiles such as github, a cover letter detailing your suitability for the role to Julien Wadin: j.wadin@visit.brussels  
 
 

Commentaar

Er is momenteel geen commentaar !

Een commentaar toevoegen

Dit veld is verplicht
Verzenden
Book your stay
ok icon error icon

ok icon error icon

ok icon error icon
Trip Planner
Brussels Card
newsletter facebook Twitter youtube Flickr Dailymotion foursquare pinterest instagram
 
Agenda
sightseeing Brussels
newsletter