FR EN CN
Loading...
visu_top
Terug

Werkaanbiedingen bij VISITBRUSSELS (2)

Werkaanbiedingen bij VISITBRUSSELS (2)

 

Visitbrussels zoekt een Coordinator voor het Brussels Jazz Platform, zelfstandig consultant

Functie: Coordinator Brussels Jazz Platform, zelfstandig consultant, voor een 1 jaar durende opdracht (van 1/9/2014 tot 31/8/2015) 3/5e per week.
 
Visitbrussels verzekert de promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel het imago van het Gewest, hoofdstad van 500 miljoen Europeanen te versterken.

Visitbrussels richt zich zowel naar de bewoners en de bezoekers van Brussel als naar de organisatoren van evenementen en congressen. In het kader van deze missie speelt jazz een belangrijke rol.

Brussel heeft een uitstekende reputatie op gebied van jazz : in Brussel leven en werken heel wat muzikanten en bruist het van jong talent. Men kan er bijna elke dag een jazzconcert meemaken en een van de Brusselse jazzclubs. Elk jaar worden er door verschillende organisaties Jazzfestivals georganiseerd met een zeer hoogstaande programmatie.

Brussel wordt spijtig genoeg nog niet voldoende gezien als een Jazzhoofdstad.

Om hier een antwoord op te bieden hebben 5 emblematische Brusselse jazz organisatoren (Brosella/Djangofolllies, FLAGEY, Brussels Jazz Orchestra, Jazztronaut, de Jazz Station) hun krachten gebundeld en een Jazz platform opgericht (hierna het “Brussels Jazz Platform” genoemd).

Het Brussels Jazz Platform heeft tot doel de krachten te bundelen en een betere communicatie te verzorgen over het jazzaanbod in Brussel en in het buitenland en daarnaast een heus Brussels jazzseizoen te ontwikkelen. Het platform wil ook fungeren als netwerkplaats waar de Brusselse Jazz scene elkaar kan ontmoeten om zo tot een betere samenwerking te komen.

Praktisch gezien zal de coördinator zijn functie uitoefenen bij, en onder toezicht van, Visitbrussels.

Meer in het bijzonder zal de coördinator van het Brussels Jazz Platform deel uitmaken van het departement Cultuur en Vrijetijd van Visitbrussels dat instaat voor de dagelijkse opvolging van de taken van de coördinator.

Bij de uitwerking van het actieplan zal de coördinator de initiatiefnemers van het Brussels Jazz Platform consulteren om samen de nieuwe activiteiten die in het kader van het Platform moeten worden ontwikkeld te overlopen.

Plaats binnen het bedrijf:

Het werk van de opdrachtnemer zal in coördinatie met de aanbesteder gebeuren en meer in het bijzonder met de leden van het Brussels Jazz Platform en de ploeg van het departement Cultuur en Vrijetijd van Visitbrussels. Hij hangt direct af van de manager van het departement Cultuur en Vrijetijd.

De opdrachtnemer zal dus gedurende het uitvoeren van de opdracht geregeld in contact blijven met de aanbesteder om hem op de hoogte te houden van de voorgang van de opdracht.

In het kader van zijn opdracht kan de opdrachtnemer gevraagd worden om opdrachten uit te voeren voor partners extern aan Visitbrussels (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel, Toerisme Vlaanderen, WBT, enz.)
 
• Takenpakket Coördinator Brussels Jazz Platform (niet limitatief):

a) Beheer van het Platform:
• Deelname en verslag maken van de vergaderingen van de Stuurgroep
• Verfijnen en uitvoeren van het actieplan opgesteld door de Stuurgroep
• Algemene rapportering aan de Stuurgroep
• Tweewekelijkse rapportering aan de manager van het departement Cultuur en Vrijetijd van VISITBRUSSELS
• Beheer van het budget van het Brussels Jazz Platform waarbij aan de Stuurgroep en aan Visitbrussels wordt gerapporteerd
• Subsidiedossier opstellen ifv continuering van Brussels Jazz Platform
 
b) Netwerking:
• Inventarisering Jazzorganisatoren: database aanmaken en vervolledigen
• Public relations met Brusselse jazzsector
• Contacten met Toerisme Vlaanderen en Wallonie Bruxelles Tourisme – Ambassades – netwerking internationaal niveau – Brussels Invest & Export (BIE)
• Samenwerking met persdepartement van Visitbrussels (Internationale journalisten); Salesdepartement (internationaal in de markt zetten van het Brussels Jazz aanbod).

c) Communicatie:
• Opstellen communicatieplan: visienota vier seizoenen
• Online communicatie van het platform uitwerken en beheren (website/social media) in samenwerking met het Web departement van Visitbrussels
• Offline communicatie van het platform uitwerken en beheren
• Uitbouwen en positioneren van het merk Brussels Jazz Platform
• Versterking imago van Brussel (als jazzstad) in internationale context
• Visibiliteit in de stad creëren.
• In overleg met de persdiensten van de Stuurgroepleden

Kwaliteiten van de Coördinator Brussels Jazz Platform (niet limitatief):
- Affiniteit en de Brusselse culturele wereld in het algemeen en met de Brussels Jazz scene in het bijzonder
- Ervaring in project management en communicatie
- Goede netwerker
- Zelfstandig kunnen werken
- Goede redactionele vaardigheden
- Talenkennis: zeer goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels … bijkomende Europese talen zijn een pluspunt
 
Contact
De openbare aanbesteding kan bekomen worden op aanvraag bij :
Sylvie Hautstone : hr@visitbrussels.be
Catherine Dardenne : c.dardenne@visitbrussels.be
 
Kandidaturen opsturen voor 30 juni 2014 !
 

Zoekt een Java Web developer (8 maanden/zelfstandig statuut) (M/V)

  
Departement Web / Online media
 
Het departement
 
Het webdepartement van VISITBRUSSELS heeft als missie Brussel te promoten via alle digitale middelen die het ter beschikking krijgt. Zijn belangrijkste opdracht is de portaalsite visitbrussels.be te creëren en te voeden. Dit is immers de toegangspoort voor alle bezoekers die informatie zoeken over hun bestemming. Deze portaalsite telt momenteel 2 miljoen bezoekers per jaar, bevat bijna 50.000 pagina's aan inhoud en herbergt tal van minisites over evenementen die binnen hetzelfde departement worden ontwikkeld en geüpdatet. Naast deze opdracht beheert het webdepartement ook de creatie van mobiele applicaties, de aanwezigheid van de bestemming op het web, de partnerships met spelers uit de technologie- en reissector, de zeer actieve participatie op de sociale netwerken, de projecten voor digitale onthaalterminals, de online HD-fototheek, de analyse van statistische gegevens, de follow-up van SEO/SEA-campagnes en nog meer opdrachten inzake digitale bestemmingspromotie.
Het departement is transversaal ten opzichte van de onderneming en speelt dus in op vragen van alle departementen van visitbrussels.
 
Positionering in de onderneming
 
De Java webdeveloper hangt rechtstreeks af van de online media manager en werkt in de kantoren van visitbrussels.
 
Missie
 
In het raam van de volledige herziening van het visitbrussels-portaal zoeken wij twee Java webdevelopers om gedurende een periode van 8 maanden een CMS Java Web te implementeren, aan te passen en uit te breiden. In nauw overleg met onze developers werkt u aan de implementatie van een nieuw CMS Open Source dat het portaal van visitbrussels zal voeden.
 
Verantwoordelijkheden
  
- Van de developer wordt verwacht dat hij de standaarden en best practices van ontwikkeling in de praktijk brengt. De omgeving evolueert snel en is vaak stresserend, maar de sfeer in het team blijft altijd aangenaam.
- Samenwerken met de andere leden van het webteam van visitbrussels (architecten, analisten, developers,…) om de verschillende conceptfasen te begrijpen en te integreren.
- Deelnemen aan de conceptie van de applicaties.
- Deelnemen aan de realisatie van de architectuur van de applicaties.
- De tool ontwikkelen volgens een kalender en de uitgewerkte regels.
- De geïdentificeerde oplossingen coderen met respect voor de functionele en organische specificaties en met respect voor de uitgewerkte programmatienormen.
- Toezien op de kwaliteit van de productcode (unitaire tests, geautomatiseerde tests, documentatie, medewerking aan de kwaliteitsborging).
- Deelnemen aan de verschillende testfases.
- Het gerealiseerde werk documenteren.
- Actief deelnemen aan de informatieoverdracht
- Gebruik maken van de tools Netbeans, Eclipse of IntelliJ
 
Vereiste competenties
 
- 3 jaar ervaring in een Java Web-omgeving
- Perfect inzicht in de Java servlets, requests, responses, scopes, …
- Perfect inzicht in synchrone en asynchrone flows in Java en JavaScript
- Ervaring met JSP en JSTL;
- Ervaring met HTML5, CSS3, LESS, SASS, …;
- Ervaring met jQuery;
- Ervaring met migratie van data;
- Ervaring met & zeer goede kennis van Hibernate en Spring;
- Ervaring met AngularJS en Bootstrap is een extra troef;
- Basiskennis van Tomcat of Jetty;
- Teamspirit;
- Resultaatgerichtheid;
- Klantgerichtheid;
- Stressbestendigheid.
 
Talen
 
- Nederlands: vloeiend
- Frans: vloeiend
- Engels: goed
 

Contact

j.waumans@visitbrussels.be en o.vandekerchove@visitbrussels.be 
 

Commentaar

Er is momenteel geen commentaar !

Een commentaar toevoegen

Dit veld is verplicht
Verzenden
Book your stay
ok icon error icon

ok icon error icon

ok icon error icon
Trip Planner
newsletter facebook Twitter youtube Flickr Dailymotion foursquare pinterest instagram
 
Agenda
sightseeing Brussels
Brussels Card
newsletter