FR EN CN
Loading...
visu_top
Terug

Brussels Fonds voor wetenschappelijke congressen

Brussels Fonds voor wetenschappelijke congressen
Wat is het Brussels Fonds voor Wetenschappelijke Congressen?
 
Het Brussels Fonds voor Wetenschappelijke Congressen is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel. Het wordt beheerd door VISITBRUSSELS in samenwerking met Innoviris, het Gewestelijk Instituut voor Research en Innovatie.
 
Het Fonds heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek in Brussel te bevorderen, de reputatie van de hoofdstad als wetenschappelijk centrum te onderbouwen en het aantal internationale congressen in de stad te doen toenemen.
 
Er bestaan twee soorten financiële ondersteuning: de voorfinanciering die voor alle congressen geldt en subsidies voor congressen met minder dan 200 deelnemers.
 
         1. Voorfinanciering
 
Vóór zij kunnen beschikken over inschrijvingsgelden en sponsorbedragen staan de organisatoren voor onmiddelijke uitgaven die meestal moeilijk te dekken zijn:
 
·         aanbetalingen voor hotels en congrescentra
·         de uitwerking van een congreslogo
·         de bouw van een website
·         kosten voor internationale verzendingen, telefoon en fax
·         de productie van een brochure
·         de boeking van vluchten voor sprekers
          

Een congres krijgt maximaal € 50,000 ter beschikking gesteld en het bedrag mag niet groter zijn dan 30% van het congresbudget. Het voorfinancieringsniveau is zowel gebonden aan de omvang van het congres als aan de cash-flow analyse voor het project. Het geleende bedrag dient volledig te worden terugbetaald vòòr de aanvang van het congres.
 
        2. Subsidies voor congressen met minder dan 200 deelnemers
          
Wanneer minder dan 200 personen deelnemen aan het congres en er nood is aan middelen om een break-even situatie te bereiken, dan kan het steunfonds optreden. De volgende budgetposten komen in aanmerking:
          
·         kosten verbonden aan het bezoek van internationale sprekers (vlucht, hotel, dagtoelage);
·         internationale promotiekosten voor het congres.
           
VISITBRUSSELS kan bijdragen tot ten hoogste € 100 per internationale deelnemer, met eenmaximum van € 10,000 per congres.
 
Wie komt in aanmerking voor financiering?
Alle wetenschappelijke professionals die in Brussel een internationaal congres willen organiseren of die de kandidatuur van Brussel wensen te ondersteunen voor het congres van hun organisatie komen in aanmerking. Hiervoor gelden enkele regels:
-  er moet een non-profit structuur worden opgezet die de organisatie van het congres beheert en de financiële risico's op zich neemt;
-  het evenement moet minstens 50 deelnemers samenbrengen van minstens drie verschillende nationaliteiten;
-  het congres moet worden gehouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-  het evenement moet minstens twee dagen duren (minstens één overnachting);
-  Wie voorfinanciering aanvraagt, moet werken met een erkend congresbedrijf (Professional Conference Organizer, meeting planner).
 

Hoe selecteren we kandidaatcongressen?
Financiering is enkel mogelijk op grond van de onderstaande criteria:
-  het belang van het congresthema binnen het wetenschappelijk vakgebied in kwestie;
-  de wetenschappelijke validiteit van het congresprogramma;
-  de samenstelling van het internationale deskundigenpanel;
-  een realistisch business plan;
-  de internationale dimensie van het congres;
-  de mogelijkheid dat het evenement opnieuw kan plaatsvinden.

De evaluatie gebeurt door een selectiecomité bestaande uit :
 
-  Innoviris
-  Brussels Invest & Export
-  Brussels Agentschap voor de ondernemingen
-  EFAPCO
-  Financiële instelling
-  VISITBRUSSELS*
 
Hoe de financiering aanvragen?
-  Voor voorfinanciering moeten aanvragen minstens 12 maanden vóór het evenement worden ingediend.
-  Voor subsidiëring dient de aanvraag het evenement met minstens 6 maanden vooraf te gaan
 
 
 
Indien deze voorwaarden voldaan zijn, gelieve volgend formulier in te vullen, u zal nadien per terugkerende e-mail alle in te vullen documenten ontvangen:


 

Naam

Organisme - Vereniging  

Naam van het Congres

Aantal verwachte deelnemers

Data

Telefoon

E-mail

E-mail bevestiging


 

Commentaar

Er is momenteel geen commentaar !

Een commentaar toevoegen

Dit veld is verplicht
Verzenden
Book your stay
ok icon error icon

ok icon error icon

ok icon error icon
Témoignages
rfp
group room reservations
announce your event
newsletter
newsletter facebook Twitter youtube Flickr Dailymotion foursquare pinterest instagram